Saturday, 25 May 2024

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން އަންގައިފި

ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް މޯލިޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން އަންގައި އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ހާޒިރުވާންވީ އަންގާފައިވާ ފަރާތަކީ ލ. ހިތަދޫ / ރަންކުރި، ޢަލީ ޢައްރާފު (21އ) އެވެ. މީނާ ޙާޞިރުވާން ޢަންގާފައިވަނީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ

އަދި އޭނާ ހާޒިރުވާންޖެހެނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން، 2023 ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *