ކެމްޕޭން ހަރަކާތް މިއަދު މާލޭގައި ފަށާނެ: ޕީޕީއެމް

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ވާދަކުރައްވާ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބުނީ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން މާލޭގައި މިއަދު ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތް ފަށާނީ މިއަދު މެންދުރު 1:45 ގައި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖަރު ކެޕްޓަން މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވީ އީދު ބަންދަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އީދު ބަންދަށްފަހު އިންތިހާބުގެ ހަރަކާތްތައް ކިކް އޮފްކޮށް، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތައް ނެރެ، މެނިފެސްޓޯ އިއުލާނުކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން،" އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން ފަށަން ޕީޕީއެމުން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އެމަނިކުފާނު މިވަގުތު ގެންދަވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. މި ހުކުމުގެ ސަބަބުން ޔާމީނަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު