Thursday, 18 April 2024

އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާދަކުރައްވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ވާދަކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީން ވެސް ކުރިމަތި ނުލައްވާ އަދި އެމަނިކުފާނު ވެސް ކުރިމަތި ނުލައްވައި، ދެބޭފުޅުން ވެސް އެކުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *