Thursday, 18 April 2024

ރީކޯގެ ރައްދެއް ފައްޔާޒަށް: ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ!

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކުއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދޮގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް އެދިވަޑައިގެން ރީކޯ މުސާ މަނިކު، ފައްޔާޒަށް ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ރަނިން މޭޓަކަށްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ނެތް ކަމަށް ފައްޔާޒް ހާމަ ކުރައްވައި އެފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ރީކޯ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ފައްޔާޒްއަށް ރައްދު ދެއްވައި ރީކޯ ވިދާޅުވީ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާ ޕާސަންއަކަށް ހުންނަވަން ވާނީ އާންމު މެމްބަރުންނާއި ޒާތީ ނުވެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއެކު އުޅެވޭނެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

"ނޫސްވެރިންގެ އާޓިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމު ތަންތާނުގައި އަޅުގަނޑާ ދިމާކުރުމަކީ ފަޔާވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ވާހަކަ ނުފަތުރާ."

ރީކޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ރަނިންމޭޓަކާ ގުޅޭގޮތުން، އިއްޔެ އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެއީ އުނދަގޫ ނިންމުމަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އެ ކޯލިޝަނުގެ ތެރެއިން ރަނިން މޭޓެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަނިން މޭޓަކަށްވުމުގެ އެއްވެސް ޝައުޤެއްނެތް، އަޑުފަތުރަނީ ރީކޯ: ފައްޔާޒު

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *