Thursday, 18 April 2024

ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ވައުދުވަނީ ނާޒިމް އެކަނި: ދުންޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ހަމައެކަނި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމް ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސް، ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުންޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެކަމަނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ދުންޔާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ސިޔާސީ ވެރިންގެ ގިނަ ވައުދުތަކަކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކީ ހާސިލު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ކުރެވިދާނެ އަދި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ވައުދުވަނީ ނާޒިމް އެކަނި. ޑިމޮކްރެސީގެ އެއް އަސާސަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހިންގުން. ހިލޭ ބެހުމުގެ ހައްގެއް ނޯންނާނެ."

ދުންޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޕީން މިފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ އިރު، އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ނާޒިމަށް އަރުވާފައިވާއިރު، ނާޒިމަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް އެރުވީ ޒުވާނަކާއި، އިސްރައްވެސަކާއި، ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކާއި، އަންހެނަކާއި، ބެލެނިވެރިއެއްގެ އިތުރުން އާއްމު ފަރުދެއްގެ އިހްސާސްތައް ވެސް ގެނެސްދިނުމަށް ފަހުއެވެ.

ނާޒިމްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗްކޮށް ކެމްޕޭންގެ ސްލޯގަން އަކީ "އުޖާލާ ޒަމާން"މިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *