އިންސާނާގެ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަންވަނީ ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމުގަ: ޝެއިޚް ސާފިޢު

އިންސާނާގެ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަންވަނީ ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ކަމަށް އައްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚްކުރެއްވި އެފްބީ ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ންސާނާގެ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަންވަނީ ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ކަމަށާއި، ނަފްސު އެހެން ހުރިހާ ކަސްތޮޅަކުން މިންޖުވެ ﷲ އަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުވެތިވުމުގެ މިނިވަންކަން އިޙްސާސްކުރެވިގެން މެނުވީ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމުގެ ރަހަ އިންސާނާގެ ކަރުގައި ދުވަހަކުވެސް ނުލާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންސާނާގެ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަންވަނީ ﷲ ގެ އަޅުވެތިކަމުގައެވެ. ނަފްސު އެހެން ހުރިހާ ކަސްތޮޅަކުން މިންޖުވެ ﷲ އަށް ފުރިހަމައަށް އަޅުވެތިވުމުގެ މިނިވަންކަން އިޙްސާސްކުރެވިގެން މެނުވީ ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމުގެ ރަހަ އިންސާނާގެ ކަރުގައި ދުވަހަކުވެސް ނުލާނެއެވެ."

ޝެއިޚް ޝާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ކުރައްވާފައިވާ އިތުރު ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމަކީ ތައުޙީދު ފުރިހަމަވުން ކަމަށެެވެ. އަދި ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ އެންމެހާ ތަކެތީން މީހާގެ ނަފްސު މިނިވަންކޮށް ހަމައެކަނި އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް މުޅި ޙަޔާތް ޚާލިޞްކުރުމަށް ވެސް ޝެއިޚް ޝާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޙަޤީޤީ މިނިވަންކަމަކީ ތައުޙީދު ފުރިހަމަވުމެވެ. ﷲ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވޭ އެންމެހާ ތަކެތީން މީހާގެ ނަފްސު މިނިވަންކޮށް ހަމައެކަނި އެއްކައުވަންތަ ﷲ އަށް މުޅި ޙަޔާތް ޚާލިޞްކުރުމެވެ."

ޝެއިޚް ޝާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިއްޔެއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހެވެ. މިއަހަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 58 އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިފައި ވަނީ، 26 ޖުލައި 1965 ގައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު