ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅުނު ރަސްދޫ ކައުންސިލަރުންތަކެއް އަލުން އެމްޑީޕީއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އުފެއްދެވި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރެއްވި، އއ. ރަސްދޫގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުންތަކެއް، އަލުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކައުންސިލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާހިދާއި، ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ އަނިލް ޑިމޮކްރެޓްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ މެއި މަހުއެވެ.  އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން، ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ގެއްލުނެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު އެ ދެ ކައުންސިލަރުން އަލުން ސޮއި ކުރުމާ އެކު، ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ވަނީ އެމްޑީޕީއަށް އަލުން ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ، ނާހިދާއި އަނިލް އެނބުރި އެ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުން ސޮއިކުރެއްވި ފޯމް ހަވާލު ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްއާއެވެ.

"އެމްޑީޕީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން،" އެމްޑީޕީން ކުރި ޕޯސްޓުގައިވެއެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު