Thursday, 18 April 2024

ހުޅުމާލެއިން 35 އަހަރުގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަނީ

ހުޅުމާލެއިން މީހަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން އަންނަނީ ހއ. ބާރަށް / ސައިނިންގސްޓަރ، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤުގެ ޚަބަރެއްނުވެގެން އާއިލާއިން މިއަދު 01:35 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަކަމަށާއި އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕާޓްމަންޓުން، އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ޖާހާ އެހާކަށްހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އޭރު ލައިގެންހުރީ ގޮޅިޖެހި ރަތްކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސެއްކަމަށްވެސް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111 އަށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9393351 އަށް ގުޅާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ފުލުހުންވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *