ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤު މާލެއިން މިއަދު ވަނީ ފެނިފައި ކަމަށް  ފުލުހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔައީ ހއ. ބާރަށް / ސައިނިންގސްޓަރ، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤެވެ.

އޭނާ ފެނުނު ކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ފުލުހުން ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާގެ ޙާލު ރަނގަޅުކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މުޙައްމަދު ތަޢުފީޤުގެ ޚަބަރެއްނުވެގެން އާއިލާއިން އިއްޔެ 01:35 ހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަކަމަށާއި އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕާޓްމަންޓުން، އޮގަސްޓް 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ޖާހާ އެހާކަށްހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އޭރު ލައިގެންހުރީ ގޮޅިޖެހި ރަތްކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސެއްކަމަށްވެސް އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ްއޭރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު