Tuesday, 18 June 2024

ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް!

2023 ސެޕްޓެމްބަރ 9 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ސްރީލަންކާގައި ވޯޓުލުމަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ:
ތަން: ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން
25 މެލްބަރންއެނިއު، ކޮލަންބޯ-4، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ

ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ، ހެނދުނު 8:30 އިން ހަވީރު 16:30 ނިޔަލަށެވެ.

ވޯޓުލުން ފެށިގެން ނިމެންދެން ހައިކޮމިޝަންހުންނަ މަގު މެރިން ޑްރައިވްއިން ވަދެވޭގޮތަށް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭ މަގެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު