Thursday, 20 June 2024

ޙައްޤުވެރިންނަށް ފްލެޓު ލިބޭކަން ކަށަވަރު ކުރާނަން: އާޒިމް

މި ސަރުކާރުގެ "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމުގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވެގެން 4،000 ފްލެޓު ލިބޭނެ ކަމަށް ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހުންނަށް ފްލެޓު ލިބުނީ ޙައްޤުވެރިންނަށް، އިންސާފުވެރިކޮށްތޯ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ކަށަވަރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު 4،000 ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުން ދޫކުރަން މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ 4000 ފްލެޓް މި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި މަޖިލިސް ބައެއް މެމްބަރުންނާ، ގާތް މީހުންގެ ލިސްޓުތަކަށް ބަހާލާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ހައްޤުވެރިންނަށް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އޭނާ ވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހިންގާ ތަހުގީގަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ކަނޑައަޅައި އާންމުކުރުމުން ޝަކުވާތަކެއް ހުރުމާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު