އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް ޑރ. ފަވާޒު އައްޔަންކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު އެ ޔުނިވަރސިޓީގައެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރގެ މަޤާމު އަދާކުރެއްވި ޑރ. ފަވާޒް އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި އިރު، ޑެޕިޔުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. ރަޙީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމްވެސް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މަހްމޫދު ޝައުޤ ީއާއި، ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު