"ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެ، ޗައިނާ ދަތުރުފުޅުން ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އައުވެއްޖެ"

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ޗައިނާ ދަތުރުފުޅުން ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އައުވެއްޖެ ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިހާދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ޗައިނާ ދަތުރުފުޅުން ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އައުވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

 

އޭނާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މީހެއް ކަމަށާއި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު ދާދި ފަހުން، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީއަށް ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އޭނާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވި މެމްބަރެކެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *