Saturday, 15 June 2024

ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެމަފިރިންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އައިއިރު ގެނައި ފޮއްޓަކުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދެމަފިރިއަކު ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ އަންގައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރާއްޖެ އިން ބޭރުން އައި އައިއިރު ގެނައި ފޮށިން ހަ ޕެކެޓު ފެނިފައިވެއެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ވަނީ ސީއޯސީ، ޓީއެޗްސީ އަދި ބެންޒޯއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ، އަންހެން މީހާގެ އަތް ދަބަހެއްގެ ތެރެއިން 1،751 ޑޮލަރު ވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.

އެ ތަކެތި ރެސިމޭޓަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވި އެވެ. އޭގެ ބަރުދަނުގައި 994 ގްރާމް ހުރި ކަމަށް ތަހުލީލުން ދައްކާ ކަމަށް ވެސް، ފުލުހުންނާ ހަވާލައިދީ ކޯޓު އަމުރުގައި ވެއެވެ.

އެ މީހާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އެ ލަގެޖަކީ އެހެން މީހަކު އޭނާއާ ހަވާލުކުރި އެއްޗެކެވެ. އެ ތަކެއްޗަކީ އެ ފިރިހެން މީހާގެ ތަކެތި ނޫން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަންހެން މީހާ ވަނީ އެ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ލަގެޖުގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އަމުރުގައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު