ކުއްޖާ ނުގެނެވި ލަސްވީ ފްލައިޓަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ޑައިވަރޓް ނުކުރެވުމުން: އާސަންދަ

ގއ. ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ނުގެނެވި ލަސްވާން މެދުވެރިވީ ފަހު ވަގުތު ފްލައިޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ޑައިވަރޓް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ މިިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފާރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އެ ކުއްޖާވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ މާލެ ނުގެނެވި ލަސްވުމާގުޅިގެން ކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބާޔާންކޮށް އާސަންދައިން ވަނީ މިރޭ ބަޔާނެއް ނެރުއްވާފައެވެ.

އާސަންދައިން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނީ ވިލިނގިލީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިމަޖެންސީ އިވެކުއޭޝަންގެ ރިކުއެސްޓް ލިބުނީ މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހު 5:03 ގައިކަމަށެވެ. އަދި ރިކުއެސްޓް ލިބުނުތާ 12 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އިވެކުއޭޝަން އެޕްރޫވްކޮށް ފަތިހު 5:19 ހާއިރު ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލަށް އެކަން އަންގާ ފްލައިޓް ލިބޭތޯ ބެލުމަށް އެންގިކަމަށް އާސަންދައިން ބުނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޫއްޑޫ އެއަޕޯޓުން އެންމެ އަވަހަށް ޝެޑިއުލް ފްލައިޓެއް އޮތީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 5:55 ގައިކަމަށާއި ވަގުތުން ޗާޓަރޑް ފްލައިޓެއްގެ އިންތިޒާމުތައް ފަށާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:57 ގައި މޯލްޑިވިއަނުން ޗާޓަޓް ފްލައިޓް ވަގުތު ލިބުނުކަން އާސަންދައިގެ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

ޗާޓަޑް ފްލައިޓް ކޫއްޑޫއަށް ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:55 ގައި ކަމަށާއި، އެނބުރި މާލެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ 16:20 ގައިކަމަށާއި، އަދި ވިލިނގިލިން ކޫއްޑުއަށް އެ ކުއްޖާ ގެންދިއުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ސީ އެމްބިއުލާންސެއް 14:45 ގައި ހަމަޖެއްސިކަމަށްވެސް އާސަންދައިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް މާލެއިން ކައްދޫއަށް ދާން އޮތް ފްލައިޓްގައި ޖާގަހުރުމުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:40 ގައި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުން އެކަން އެންގިކަމަށާއި، އެ ފްލައިޓުން އެންމެ އަވަހަށްވެސް 13:50 ކުއްޖާ މާލެ ގެނެވޭނެކަން އެންގުމުން، އެ ފްލައިޓުން ކުއްޖާ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނުކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޕްލޭން ކުރެވުނު ގޮތަށް އިވެކުއޭޝަންގެ ކަންކަން ކުރިއަށްނުގެންދެވުނީ ފަހު ވަގުތު ފްލައިޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ޑައިވަރޓްނުކުރެވުމުންކަމަށް އާސަންދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންވެ، އާސަންދައިން ވިދާޅުވީ، އަލުން ޗާޓަރޑް ފްލައިޓެއް އިންތިޒާމްކޮށް ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:35 ގައި ފުރައިގެން ކުއްޖާ މާލެ ގެނެވުނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:15 ގައިކަމަށެވެ.

މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އޮޅޭގޮތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ފަތުރާފައިވާތީ، މިފަދަ ޙައްސާސް މައްސަލަތަކުގައި ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް އާސަންދައިން އިލްތިމާސްކުރައްވައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު