Saturday, 15 June 2024

ކ.މާފުށީ ނެރުކައިރިއަށް ގެނބުނު މީހަކު ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

މާފުށީ ނެރުކައިރިއަށް ގެނބުނު މީހަކު ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާފުށީ އެކްޓިވް ވޯޓާ ސްޕޯޓްސްއާ ދިމާ ނެރުކައިރިން މީހަކު ގެނބިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 10.25 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ މާފުށީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮން ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަޙްޤީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

  1. ޚަބަރު ކިޔާ ނިންމާލި އިރުވެސް ނޭގޭ މަރުވީ ރާއްޖޭ މީހެއްކަމެއް ، ފިރިހެނެއްކަމެ….. އުމުރެއް މމމމމމމ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު