Saturday, 15 June 2024

ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މުޖުތަމައުގައި ކުޅިވަރާއި، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލޭގައި ފުޓްސަލް އަދި ނެޓުބޯޅަ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިއަދު މިވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢުއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤެވެ. އަދި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދެވެ.

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ހަފްތާ 14ގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު