Wednesday, 19 June 2024

އެޗްޑީސީއާއި ޢިލްމު ޖަމްޢިއްޔާ ގެނެސްދޭ "ވާހަކަޔޯވާހަކަޔޯ" ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ހުކުރު ދުވަހެއްގައި

އެޗްޑީސީއާއި ޢިލްމު ޖަމްޢިއްޔާ ގެނެސްދެނޭ "ވާހަކަޔޯވާހަކަޔޯ" ޕްރޮގްރާމް އޮންނާނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށް އެޗްޑީސީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޑީސީއާއި ޢިލްމު ޖަމްޢިއްޔާ ގެނެސްދެނޭ "ވާހަކަޔޯވާހަކަޔޯ" ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ޝައިޚް ޖައުފަރު ހުށަހަޅައިދޭ އިސްލާމީ ރިވެތި ވާހަކަތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް އެތައް ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު – ފިޔަވަޅުގެ އަޑު ސުވަރުގެއިން ކުޑަކުޑަ ކަމަކުން ސުވަރުގެ ލިބުނުގޮތުގެ ވާހަކަ : youtu.be/wI1KZACxP30 ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެޗްޑީސީީއިން ވިދާޅުވީ ޝައުގުވެރި، ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަކެއް ކޮންމެ ހޯމަ އަދި ހުކުރު ދުވަހެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު