Saturday, 22 June 2024

ބިންވެރިޔާ: އެޗްޑީސީއިން ގޯތިތަކުގެ އިން ވަކިކުރަން ފަށައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުން ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރި ގޯތިތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެ ބިންތައް ހަވާލު ކުރުމަށް އެތަން ސާފުކޮށް ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ.

ތަން ސާފުކޮށް، ބިން އެއްވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތީ އެ މައުލޫމާތުތައް އެޗްޑީސީން މީޑިއާތަކާއި ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެޗްޑީސީން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު ހަވާލު ނުކުރެވި ހުރި ގޯތި ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަވާލު ކުރުމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.
ބިން ސާފު ކުރާއިރު، މީހުންނާއި ހަވާލު ކުރި ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ވެސް އެޗްޑީސީން ފާހަގަކުރި އެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ބައެއް ސަރަހައްދުން ގާތްގަނޑަކަށް 180 ވަރަކަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކަރަންޓު ނޫނީ އެޗްޑީސީގެ ނެޓްވޯކަށް އަރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެހެން އަރާ ގެތަކުގައި އިންފާރު ރޭނުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުންމަށް ދަތިވާ ކަމަާއި އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލު ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށް ފަޒުލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ދޫކުރީ 100 އެއްހާ ގޯއްޗެވެ. ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް، ބިން ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗްޑީސީން ކުރަމުންދާއިރު ބައެއް މީހުންގެ ގޯތީގެ އިން ދިމާވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ވެލިފުނިތަކަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު