"މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީން ދެމިތިބޭނެ"

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީން ދެމިތިބޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އެޑްވައިޒަރު، ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަދި މަރުހަބާ ދިވެހި ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ތައާރަފްކުރުން ފަދަ މުހިންމު ސިޔާސަތުތަކަށް އެ ޕާޓީން ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެމްޑީޕީ ދެމިއޮންނާނެކަމަށްވެސް ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހާގަކުރާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މޭ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހެވެ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު