13 މޭ 2024 ގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނުމުން ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

ބަނޑޭރި ކޮށީގެ އެޕާޓްމަންޓަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ބަނޑޭރި ކޮށީގެ ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ފިރެހެނެއްކަމަށެވެ. މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މިއީ ކޮން ޤައުމެއްގެ މީހެއްކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވާ މީހާ ފެނިފައިވަނީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެޕާޓްމަންޓަކުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރައްވާނެ ކަމުގައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު