Saturday, 15 June 2024
"ޢީދު އަލި" އިފްތިތާޙް ކުރުމާއި "ފައްވާރާ" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، 1445 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް އެ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު، ރާއްޖޭގެ މެދުން ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ އަދި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލި އެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ރަށްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ވުޒާރާއިން މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ރާއްޖޭގެ 3 ރަށެއްގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމަށް ދިވެހި ބަހާއި ސަޤާފަތާއި ތަރިކައާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ރަށްރަށުން އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިބަހާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ހުކުރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާއިރު 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޢީދު ފާހަގަކުރާނެ 3 ރަށް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްކަމަށްވެސް އެ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ދިވެހިބަހާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ހުށަހެޅި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުން 7 ރަށް، މެދުރާއްޖެ ތެރެއިން 10 ރަށުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން 9 ރަށެވެ.

ގުޅުންހުރި:

އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރަން 26 ރަށަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިފި

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު