20ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި، ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 20 ވަނަ ދައުރުގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާ އިއްޔެ ނިންމާލައި، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ގޮސްފައިވާއިރު މަޖިލީހުން އިއްޔެ ވަނީ، ނިމިދިޔަ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ރުހުން ދީފައި ނުވާ މި ސަރުކާރުގެ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދީފައެވެ. އަދި އިސްރާއީލުގެ ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖޭގައި މަނާ ކުރުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ބިލު ވެސް ބަލައިގެން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަހުސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އިއްޔެގެ ޖަލްސާ ނިންމާލާފައިވަނީ ދެން ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 24 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ރިޔާސަތުން އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އާންމު އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ތިން ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު އަދި މާދަމާ ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނޯންނާނެއެވެ.

މި ހަފްތާ ބަންދާ އެކީ އަޟްހާ އީދު ފެށޭއިރު އީދު ބަންދު ނިމޭނީ މިމަހުގެ 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ހުކުރު ހޮނިހިރު ބަންދާއި އެކީ ސަރުކާރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ މިމަހުގެ 24 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިދިޔަ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ހަތަރު ޖަލްސާއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެ ޖަލްސާ ތަކުގައި މުހިންމު ކަންކަން މެންވަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު