ފޮޓޯ: ޖާރމަން ފުޓްބޯލް އެކްސް އެކައުންޓް

ބޮޑު މޮޅާއެކު ޖަރުމަނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް!

ހުކުރު ދުވަހު ޖަރުމަނުގައި ފެށި ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަަމަ މެޗުން 5-1 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖަރުމަނުން ހޯދި ފުރިހަމަ މޮޅާއެކު، ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫރޯ 2024 ގެ ފުރަތަަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ނިކުތީ ސްކޮޓްލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

ކޯޗު ނާގަލްސްމަން ބުނީ، މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރިއެކްޝަނެއް ކަމަށެވެ. ނާގަލްސްމަން ބުނީ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަންނަން ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނުވި ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑުގެ ލީޑެއް ޖަރުމަނަށް އޮތްއިރު ވެސް، ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިތުރަށް ލަނޑު ޖަހަން ވަރަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

ޚާއްސަކޮށް އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޕްރެޝަރެއް ކަމަަށާއި، އެއީ ފަސޭހެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ޖަރުމަނުން ކުޅުނު މުބާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ބަލާއިރު، އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނޫންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޮޓްލެންޑު މެޗުން ލިބުނު މޮޅާއެކު، ކުރިއަށް ދާން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމުގައި ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގައި ސްކޮޓްލެންޑު ފެނުނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ކޮށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް، އޭގެ ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން މެޗުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަދެ، ދެއްކި ކުޅުމާއެކޮ ސްކޮޓްލެންޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިލުންވި ކަމަށް ވެސް ނާގަލްސްމަން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނު ކޮޅަށް މެޗު އަނބުރާލަން ކުޅުންތެރިން ކުރި ހިތްވަރާމެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް ނާގަލްސްމަން ބުންޏެވެ.
މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ނިކުންނާނީ ހަންގޭރީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު