އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން، ޔޫރޯ 2024، ފޮޓޯ: ރޮއިޓާސް

ސާބިއާ އަތުން މޮޅުވިނަމަވެސް، އިންގްލެންޑަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި: ކެޕްޓަން

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ގެލްސެންކިރްޗެން (ޖޫން 16): ޔޫރޯ 2024 ގެ ކެމްޕޭން ބުރަ މަސައްކަތުން މޮޅެއް ހޯދައިގެން ތްރީ ލަޔަންސް އިން ރޭ 1-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ބައެއް ފަހަރު އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ބުނެފިއެވެ.

"ޖުމްލަކޮށް ހައްގު މޮޅެއް. އެއީ ހަމައެކަނި މޮޅުވުމެއް،" ކޭން ބުންޏެވެ. "ދެވަނަ ހާފުގައި އަހަރެމެންނަށް ނިކުންނަން އުނދަގޫވި ނަމަވެސް މިރޭ މިއީ މުހިންމު މޮޅެއް."

މެޗުގެ 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޫޑް ބެލިންހަމް ބޮލުން ޖެހި ގޯލަކުން ގްރޫޕް ސީގެ މެޗުގައި ތިން ޕޮއިންޓް ވެސް ހޯދުމަށް އިންގްލެންޑަށް މަގުފަހިވި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި ރޭ އިންގްލެންޑް އަތުން 1-0 އިން ސާބިއާ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ރޭގެ  މެޗަށްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސާބިއާގެ ކޯޗު،  ބުނީ، އޭނާގެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެމީހުން ބަލިވުން ހައްގުނޫން ކަމަށެވެ.

ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވަރަށް މޮޅު މެޗެއް ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އިންގްލެންޑަކީ ވަރުގަދަ ޓީމަކަށްވުމާއެކު އޭނާގެ ޓީމުން ކުޅުނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ފަރުވާތެރި ގޭމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު